Program

Program

Prvi dan (9.00 – 17.00)

 • Uvod
 • Program seminara
 • Ukratko o cjevovodima sa stanovišta analize naprezanja i fleksibilnosti
  • Što je analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava?
  • Zašto je važna i na što je usmjerena?
 • Prikaz tipičnih grešaka kod analize naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava
 • Specifični problemi cjevovoda po namjeni
  • Cjevovodi koje se spajaju na pumpe
  • Cjevovodi koji se spajaju na kompresore
  • Cjevovodi koji se spajaju na izmjenjivače
  • Cjevovodi koji se spajaju na spremnike
  • Cjevovodi koji se spajaju na rashladne tornjeve
  • Cjevovodi sigurnosnih sustava
 • Tipični problemi cjevovodnih sustava
  • Prevelika naprezanja
  • Preopterećeni priključni spojevi (priključci na pumpe, izmjenjivače, kompresore, spremnike i dr.)
  • Curenje na prirubničkim spojevima
  • Problemi s osloncima (elastičnim i krutim)
  • Vibracijski problemi (stacionarni i nestacionarni)
  • Problemi s dijelovima cjevovodnih sustava (kompenzatori i dr.)

Drugi dan (9.00 – 17.00)

 • Tipični problemi cjevovodnih sustava – nastavak
 • Primjeri iz prakse (nekoliko primjera):
  • Prikaz sustava na kojem je detektiran problem
  • Detektiranje problema (analizom koja pokazuje koji je uzrok problemu)
  • Prijedlog rješenja problema
  • Analiza rješenja i obrazloženja

Treći dan (9.00 – 17.00)

 • Primjeri iz prakse – nastavak
 • Primjeri polaznika (ukoliko će ih biti)

Polaznici seminara se pozivaju da donesu svoje konkretne probleme koji žele analizirati zajedno s ostalim polaznicima i predavačima!

Ručak: svaki dan 12:15 tdo 13:30
Ostale pauze: 10:30 do 10:45, 15:15 do 15:30
Diskusija: 16:45 do 17:00