Program

Program

Prvi dan (9.00 – 17.00)

 • Uvod
 • Program seminara
 • Teoretske osnove vibracija cjevovodnih sustava
 • Hidraulički udar
 • Cjevovodi kompresorskih/pumpnih stanica
 • Potres
 • Metode proračuna
 • Jednostavne provjere i proračuni
 • Korištenje računalnih aplikacija (Caesar II)

Drugi dan (9.00 – 17.00)

 • Analize konkretnih vibracijskih problema
  • Ručno
  • Korištenjem računalne aplikacije Caesar II

Ručak: svaki dan 12:15 do 13:30
Ostale pauze: 10:30 do 10:45, 15:15 do 15:30
Diskusija: 16:45 do 17:00