Program

Program

Prvi dan (9.00 – 17.00)

 • UVODNO IZLAGANJE
 • Komentar o potrebi seminara “ANALIZA NAPREZANJA I FLEKSIBILNOSTI CJEVOVODNIH SUSTAVA POMOĆU RAČUNALNE APLIKACIJE CAESAR II”
 • Uloga cjevovoda i cjevovodnih mreža
 • Podjela cjevovodnih mreža
 • Uloga cijevnih elemenata s posebnim osvrtom na oslonce cjevovoda
 • Podjela oslonaca za cijevne mreže
 • OSNOVNI PRINCIPI STATIČKE ANALIZE FLEKSIBILNOSTI I NAPREZANJA CJEVOVODNIH SUSTAVA

Drugi dan (9.00 – 17.00)

 • PRINCIPI MODELIRANJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI CAESAR II
 • Modeliranje geometrije cjevovoda

Treći dan (9.00 – 17.00)

 • PRINCIPI MODELIRANJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI CAESAR II – nastavak
 • Modeliranje krutih oslonaca cjevovoda s primjerima
 • Modeliranje oslonaca s oprugom
 • Modeliranje unutrašnjih opterećenja cjevovoda

Četvrti dan (9.00 – 17.00)

 • METODE ANALIZE CJEVOVODNIH SUSTAVA
 • Modeliranje vanjskih opterećenja cjevovoda i definiranje slučajeva opterećenja
 • Analitički i grafički prikaz rezultata proračuna s tumačenjem
 • Načini izrade izvještaja nakon izvršene analize
 • Primjeri izvedenih proračuna i prikaz zaključaka u formalnom izvještaju o rezultatima

Peti dan (9.00 – 17.00)

 • PRIMJER KOMPLETNE ANALIZE CJEVOVODA S OSVRTOM NA PROJEKTIRANJE DISPOZICIJE OPREME I CIJEVNIH SUSTAVA I KORIŠTENJE RAČUNALNIH APLIKACIJA CADWorx Plant i CADWorx Equipment
 • Modeliranje opreme (postolja, pumpe, kolone, izmjenjivači) korištenjem programa CADWorx Equipment i kreiranje dispozicije opreme i trase cjevovoda u programu CADWorx Plant.
 • Korištenje dvosmjerne programske veze za prijenos podataka: CADWorx Plant – CAESAR II za rješavanje problema velikog opterećenja na usisu pumpe.
 • Prikaz rada s programom CADWorx Plant u funkciji alata za modeliranje i prikazivanje rezultata proračuna.

Ručak: svaki dan 12:15 do 13:30
Ostale pauze: 10:30 do 10:45, 15:15 do 15:30
Diskusija: 16:45 do 17:00