Program

Program

Prvi dan (9.00 – 17.00)

 • Uvod
 • Program seminara
 • Teoretske osnove proračuna naprezanja cjevovoda
 • Statika
 • Dinamika
 • Osnove metode konačnih elemenata – štapni elementi
 • Ograničenja MKE metode bazirane na štapnim elementima
 • Brze metode (ručne) provjere naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava

Drugi dan (9.00 – 17.00)

 • Brze metode (ručne) provjere naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava – nastavak
 • Greške neiskusnih ali i iskusnih projektanata i kako ih spriječiti
 • Inženjerski pristup rješavanju problema cjevovodnih sustava
 • Metode verifikacije rezultata dobivenih računalnim aplikacijama (izgrađivanje povjerenja)

Ručak: svaki dan 12:15 do 13:30
Ostale pauze: 10:30 do 10:45, 15:15 do 15:30
Diskusija: 16:45 do 17:00