Cijena

Cijena seminara

Cijena seminara: 4,500.00 kuna + PDV

Uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale, osvježenja u pauzama i ručak

Za sve prijave i uplate izvršene do 30 dana prije seminara, biti će odobren popust od 15%.

Nakon registracije za seminar molimo izvršiti uplatu na:

NUMIKON d.o.o
Buzinski prilaz 10, Zagreb ; OIB: 91216022828
Broj računa: 2360000-1101990170 (Zagrebačka banka dd)
Svrha: Seminar – Analiza – Uvod – ime sudionika
Zbog prostora i raspoloživih računala, kao i što bolje komunikacije između polaznika i predavača, broj polaznika je ograničen na 15. Svakom polazniku će se osigurati računalo s najnovijim verzijama računalnih aplikacija CAESAR II and CADWorx tvrtke INTERGRAPH (Coade).

Obavezno je izvršiti uplatu prije početka seminara. Za otkazivanje seminara do 8 dana prije početka zadržava se 50% uplaćenog iznosa, a za otkazivanje unutar 8 dana od početka nije mogući povrat uplaćenog iznosa.