Projektiranje s računalnom aplikacijom CADWorx Plant Professional

3 dana (24 sata)


Sadržaj seminara:

Na seminaru će polaznici naučiti koristiti računalnu aplikaciju CADWorx Plant Professional tvrtke HEXAGON u projektiranju cjevovodnih sustava. Seminar obuhvaća područja od izrade (pripreme) kataloga standardnih cjevovodnih komponenti, razne metodologije izrade trasa cjevovodnih mreža (od ručne pa do automatizirane), pa sve do izrade izometrija i popisa utrošenog materijala. Jednom kad polaznici savladaju metodologiju pripreme i izrade modela, sama izrada izometrija i popisa utrošenog materijala je jednostavna.

Na seminaru će polaznici imati na raspolaganju računala s računalnom aplikacijom CADWorx Plant Professiona koju će aktivno koristiti svih 3 dana seminara.

Cilj seminara je da polaznici osim korištenja nauče i logiku modernog pristupa projektiranju procesno-energetskih postrojenja.