Problemi cjevovodnih sustava i njihovo rješavanje

3 dana (24 sata)

Sadržaj seminara:

Seminar će obuhvatiti probleme cjevovodnih sustava iz prakse te će biti pokazani svi koraci od otkrivanja problema do analize problema i načine rješavanja uočenih problema. Seminar će obuhvatiti nekoliko primjera. Oni uključuju: problem oslonaca cjevovoda, problemi kompenzatora i problemi zavara cijevi različitih materijala.

Problemi će biti analizirani sa računalnom aplikacijom CAESAR II iako se problemi mogu riješiti sa bilo kojom računalnom aplikacijom za analizu naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava. Svaki sudionik seminara će imati pristup računalu sa CAESAR II.