Kompenzatori

3 dana (24 sata)

Sadržaj seminara:

Seminar će obuhvatiti načine modeliranja svih tipova kompenzatora termičkih dilatacija, od onih najjednostavnijih pa do najsloženijih. Tijekom prezentacije modeliranja aksijalnog kompenzatora biti će predstavljeni zahtjevi koje je potrebno zadovoljiti. Za svaki tip kompenzatora će se dati prikaz jednostavnog modeliranja, te zatim detaljnog modeliranja sa svim sastavnim dijelovima kompenzatora. Time će se pokazati važnost što realnijeg prikaza i simulacije realnog cjevovodnog sustava.

Problemi će biti analizirani sa računalnom aplikacijom CAESAR II, iako se problemi mogu riješiti sa bilo kojom računalnom aplikacijom za analizu naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava. Svaki sudionik seminara će imati pristup računalu sa CAESAR II.