Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava računalnom aplikacijom Caesar II

 5 dana (40 sati)

Sadržaj seminara:

Seminar je primarno namijenjen inženjerima koji rade na poslovima projektiranja cjevovodnih mreža u naftnoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji, energetici, termotehnici i distribuciji prirodnog plina, ali i konzultantima uključenim u revizije projekata te inženjerima iz proizvodnje, održavanja i nadzora cjevovodnih sustava.

Seminar je od velike važnosti i onima koji žele naučiti koristiti računalne aplikacije Caesar II pri rješavanju problema cjevovodnih mreža.

Na seminaru će polaznici naučiti primjenjivati tehnike modeliranja i metode statičke analize cjevovodnih sustava korištenjem najnovijih verzija računalnih aplikacija Caesar II i CADWorx Plant. Posebni osvrt će biti na modeliranje pojedinih komponenti cjevovodnih sustava s osvrtom na važnost što realnije simulacije ponašanja cjevovodnog sustava. U sklopu seminara prikazani će biti i konkretni primjeri iz prakse i primjena navedenih računalnih aplikacija na rješavanje problema.

Seminar se bazira na navedenim aplikacijama tvrtke HEXAGON ali to ne isključuje korisnost seminara i kod korištenja drugih aplikacija. Sve što će se na seminaru ćuti primjenjivo je i ne druge slične aplikacije. Svaki polaznik seminara će imati na raspolaganju računalo s računalnim aplikacijama CADWorx Plant i Caesar II sa kojom će moći analizirati svaki problem.