Legalizacija i periodički pregled cjevovoda

Legalizacija

Napomena:

Termin „legalizacija“ se ovdje koristi da se definira proces pripreme dokumentacije za prijavu postojećih cjevovoda te njihov prvi pregled od strane ovlaštenih tijela. Termin ne znači da cjevovodi koji se podvrgavaju prvom pregledu i prijavi nisu legalni.

Stupanjem na snagu Pravilnika o tlačnoj opremi i Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom, počeli su se primjenjivati novi postupci razvrstavanja kako nove opreme pod tlakom tako i postojeće. Prema novim propisima, cjevovodi su također razvrstani u opremu pod tlakom. Potrebno je napraviti razvrstavanje za one cjevovode koji nisu prošli postupke ocjene suglasnosti prije puštanja u rad i koji prilikom prvog pregleda nisu razvrstani prema razini opasnosti.

Vlasnik/korisnik cjevovoda je odgovoran za siguran rad cjevovoda tijekom uporabe, s tom razlikom da cjevovode visoke razine opasnosti vlasnik/korisnik mora prijaviti državnim tijelima dok za cjevovode niske razine opasnosti sam vodi evidencije i provodi periodičke preglede.

Pružamo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za potrebe legalizacije cjevovoda, odnosno predaju dokumentacije za cjevovode visoke razine opasnosti ali i pripremu internih dokumenata za vođenje evidencije cjevovoda niske razine opasnosti. To uključuje pregled postojeće dokumentacije, usporedbu postojeće dokumentacije s izvedenim stanjem, razvrstavanje cjevovoda prema razini opasnosti, izrada 3D modela postojećih cjevovoda s izradom izometrija i svih ostalih potrebnih nacrta, izrada proračuna minimalno potrebnih debljina stjenki i ispitnog tlaka, analiza naprezanja i elastičnosti cjevovoda, mjerenje postojeće debljine stjenki cjevovoda i usporedba s minimalno potrebnim, identifikacija mehaničkih svojstava cjevovoda preko mjerenja tvrdoće materijala primjenom ASME uputa, identifikacija materijala preko kemijskog sastava (PMI) i dr.

Više o legalizaciji cjevovoda možete pogledati na www.legalizacija-cjevovoda.hr

Periodički pregled cjevovoda

Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom niske razine opasnosti odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad tijekom vijeka uporabe. Vlasnik/korisnik mora provoditi ili dati provesti preglede i ispitivanja u vremenskim razmacima koje je propisao proizvođač opreme i voditi pisanu evidenciju o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom. Cjelokupna dokumentacija za opremu pod tlakom mora se čuvati do njezinog konačnog stavljanja van uporabe. Pružamo zajedno s našim partnerima uslugu provođenja periodičkog pregleda cjevovoda.