Terenske usluge

Našim klijentima i partnerima pružamo posebne usluge koje zahtijevaju naš boravak na terenu. Sve terenske usluge uključuju korištenje najsuvremenije opreme.

Djelomično opremanje ureda za terenske usluge je provedeno i kroz naš projekt u sklopu Poduzetničkog impulsa 2014. godine.