Procesni proračuni

NUMIKON pruža različite usluge na području procesnih proračuna, analiza i simulacija.

Neke od tih usluga su:

  • različite analize strujanja svih tipova fluida
  • proračunavanje i dimenzioniranje kompleksnih aparata za prijenos topline i tvari, koristeći i analitičke i numeričke metode
  • verificiranje i optimiziranje svih vrsta procesa

Kontaktirajte nas za više informacija.