Cjevovodi

Da bi cjevovodi sigurno radili, sigurno kako za ljude tako i za okoliš, potrebno ga je podvrgnuti provjeri na sva opterećenja i događaje kojima bi mogao biti podvrgnut u životnom vijeku. U NUMIKON-u razumijemo probleme vezane uz projektiranje novih postrojenja, ali također razumijemo i specifične probleme s kojima se susreću postojeća postrojenja i to u smislu produljenja životnog vijeka. Možemo pomoću u rješavanju problema vezanih uz korodirane cjevovode pa sve do analiza vibracija detektiranih na postojećim cjevovodima.

Novi projekti

U ranoj fazi projekta izrađujemo popis kritičnih linija, iz procesnih informacija, koji opisuje sustave koje ćemo detaljno razmotriti. Za dijelove/lokacije osjetljive na opterećenje bit ćemo u kontaktu s projektantima kako bismo osigurali optimalno projektno rješenja od samog početka.

Ispitivanje

Razumijemo važnost održavanja procesnih postrojenja u radu. Imamo mogućnost istražiti kvarove sustava cjevovoda i brzo razvijati rješenja za vraćanje objekata u rad.

Pružamo sveobuhvatan spektar usluga analize naprezanja i elastičnosti cjevovoda, kao što su:

  • Definiranje kritičnih linija
  • Statička i dinamička analiza cjevovodnih sustava
  • Ocjena akustičnih ili vibracija uzorkovanih strujanjem medija
  • Analiza zamora materijala cijevi
  • Vortex shedding“ analiza
  • Analiza „risera
  • Analiza ukopanih cjevovoda
  • Analiza nisko temperaturnog zamora
  • Provjera oslonaca cjevovoda raznih postrojenja