Analize zamora

U NUMIKON-u proširujemo usluge analize zamora kako bi utvrdili uzroke lomova i rješavali probleme konstrukcija i struktura u fazi projektiranja/konstruiranja. Tako osiguravamo optimalan odabir materijala i smanjujemo popravke i troškove ponovnog projektiranja. Analiza zamora je važna kako bi se spriječio lom komponente pod ciklički primijenjenim opterećenjima. Dugogodišnje iskustvo i uvid u mehanizme nastajanja i rasta pukotina, omogućuje nam da MKE analizu provedemo na najbolji mogući način.

Pružamo slijedeće usluge vezane uz analizu zamora primjenom metode konačnih elemenata:

 • Analiza loma
 • Analiza zamora materijala
 • Analiza izdržljivosti
 • Analiza vibracijskog zamora
 • Analiza zamora u zavarima
 • Analiza nisko cikličnog zamora
 • Analiza spektralnog zamora
 • Analiza zamora vratila rotirajućih strojeva
 • Analiza zamora kompozitnih materijala
 • Analiza visoko cikličnog zamora
 • Analiza zamora prema ASME zahtjevima
 • Predviđanje loma
 • Analiza preostalog životnog vijeka
 • Analiza stvaranja cikličkih pukotina
 • Analiza granične vrijednosti intenziteta naprezanja
 • Analiza produljenja životnog vijeka
 • Analiza aksijalnih i savojnih naprezanja
 • Analiza krivulja zamora
 • Strukturna analiza loma