MKE

Metoda konačnih elemenata (MKE ili FEM) se koristi da bi se razumjelo ali i predvidjelo ponašanje nekog proizvoda u realnosti. Bilo da se radi o jednostavnom dijelu ili kompleksnom sustavu, MKE daje vrlo vrijedne informacije potrebne za potvrdu dali neki dio zadovoljava sve zahtijeva koji su ne njega postavljeni ali isto tako pruža neograničene mogućnosti za optimizacijom svake konstrukcije u smislu uštede kroz optimalno iskorištavanje materijala.

Simulacijske modela za analize izrađujemo sami iz vaših CAD modela ili sami izrađujemo i CAD modele za potrebe simulacija. Jednom kad se model izradi u jednom od softvera koje koristimo u našem radu (Autodesk Simulation, MSC Apex, MSC Nastran i dr.) isti postaje vrlo bitan za daljnje analize ali i za optimizaciju.

Neka područja gdje koristimo proračune i analize metodom konačnih elemenata: posude pod tlakom, izmjenjivači, cjevovodi velikih promjera, dijelovi opreme pod tlakom, kompleksne konstrukcije oslonaca, razni strojni dijelovi, i dr.

Tim naših inženjera i specijalista za metodu konačnih elemenata je fokusiran na transfer tehničkog znanja u pouzdana inženjerska rješenja kroz organizacijsko opredjeljenje u kontinuirano investiranje u najmodernije CAE tehnologije ali i kontinuirano školovanje kadrova.