Građevinarstvo i geotehnika

Neki od primjera gdje je CFD analiza korištena:

  • CFD simulacija izlijevanja iz morskog ispusta
  • CFD simulacija požara u tunelu
  • CFD simulacija prijenosa dima u podzemnoj željeznici
  • CFD analiza eksplozivnog vala kod eksplozije ventilatora
  • CFD studija skladišnog i pumpnog bazena
  • Konstruiranje deflektora u pumpnoj stanici
  • Poplava
  • I dr.