Projektiranje procesnih i energetskih postrojenja

Naše usluge kod projektiranja procesnih i energetskih postrojenja obuhvaćaju:

  • Priprema tehničkih specifikacija i baznog projekta
  • Izrada P&ID dijagrama
  • Izrada 3D modela postrojenja
  • Izrada izometrija i „layout“ nacrta
  • Izrada nacrta oslonaca
  • Izrada lista materijala
  • Izrada izvedbene dokumentacije
  • Izrada nacrta tlačne opreme
  • I dr.