Konstruiranje

Pružamo usluge konstruiranja i konstrukcijske razrade svih tipova strojarskih konstrukcija (konstrukcije za procesna i energetska postrojenja i dr.).

Neke od naših usluga konstruiranja i konstrukcijske razrade pokrivaju:

  • Konstruiranje i konstrukcijsku razradu oslonaca cjevovoda
  • Konstrukcijska razrada posuda pod tlakom
  • Konstruiranje i konstrukcijsku razradu velikih kanala za zrakom hlađene kondenzatore
  • Konstruiranje i konstrukcijsku razradu kompenzatora termičkih dilatacija
  • I dr.