CivilFEM® INTRO

Osnovne mogućnosti paketa CivilFEM® Intro:

 • Statička i tranzijentna analiza
 • Nelinearna tranzijentna analiza
 • Alati za seizmičku analizu
 • Modalna i spektralna seizmička analiza
 • Harmonijska analiza
 • Provjera i dizajn prema kodovima/standardima za čelik i beton
 • Baze materijala i profila prema kodovima/standardima
 • Velike deformacije i izduženja
 • Kontakti između tijela sa trenjem, krutim spojem, oprugama/prigušnicama, kablovima, i dr.
 • Mogućnost dodavanja objekata
 • Algebarske kombinacije opterećenja i envelope
 • IGES, STEP/CIS2, Parasolid, DXF import/export
 • Skripte i makroi u Python-u
 • Automatsko izvještavanje
 • Automatski restart

   

 

Više informacija o CivilFEM Intro paketu možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.civilfem.com/products/civilfem-powered-by-marc/civilfem-intro/