CivilFEM® EXPERT

Osnovne mogućnosti paketa CivilFEM® Expert:

 • Prijenos topline
  • Stacionarna analiza
  • Tranzijentna analiza
  • Termičko-strukturno integrirana analiza
 • Analiza procurivanja nasipa
  • Stacionarna analiza
  • Tranzijentna analiza
  • Integrirana analiza nasipa i strukture

Više informacija o CivilFEM Expert paketu možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.civilfem.com/products/civilfem-powered-by-marc/civilfem-expert/