CloudWorx for BricsCAD

Leica CloudWorx for BricsCAD – CAD plug-in/dodatak omogućuje efikasni rad sa “point cloud”/oblakom točaka izravno unutar odabrane CAD platforme. Mogu se koristiti izvorni CAD alati i naredbe te cijeli skup specijaliziranih naredbi oblaka točka koje nudi CloudWorx.

Za više informacija kliknite OVDJE

Product Sheet