PV Fabricator

PV Fabricator

Hexagon PV Fabricator ima napredne alate za preciznu i brzu izradu radioničke dokumentacije pri proizvodnji posuda pod takom i izmjenjivača. kada je povezan sa PV Elite, PV Fabricator uvelike poboljšava tijek rada između inženjera i dizajnera povećavajući produktivnost, smanjuje ponovni rad i greške koje uzrokuju skupa prekoračenja i penale. Proizvodeći crteže brže i točnije tvrtke mogu povećati obujam posla i zadovoljstvo kupaca, čime si osiguravaju ponovnu suradnju.

Poveznice prema analizi

Iako alati u PV Fabricator omogućuju brzo 3D modeliranje, njegova istinska snaga vidi se kad je povezan sa Hexagon PV Elite. Kad je povezan sa PV Elite, PV Fabricator stvara 3D modele zajedno sa podacima od analize. Ova integracija poboljšava inženjering i dizajn uklanjanjem gubitka vremena i grešaka koje mogu nastati kod ponovnog crtanja.

Korištenje postojećih crteža i blokova

Što izdvaja PV Fabricator je njegova mogućnost da iskoristi postojeće crteže, detalje i bilješke tvrtke. Program omogućuje korištenje i održavanje veze prema blokovima iz različitih lokacija ili postojećih crteža. Kada je povezan s PV Elite, blok atributi mogu se dalje koristiti za precizno umetanje podataka u blok za izradu komentara ili izvješća.

Jednostavan za prilagodbu

Intuitivni dijalozi korisnicima omogućuju postavljanje stilova za svaku stavku koja će se pojaviti na crtežima. Prikaz bilješka, simboli zavara, blokovi naslova, natpisne ploče, popisi materijala, raspored priključaka i dimenzije mogu se definirati za svaki projekt ili zahtjev klijenta.

Popis materijala

PV Fabricator omogućuje korisnicima da koriste podatke iz PV Elite za stvaranje točnog popisa materijala na crtežu. Jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem dijaloga čini ovaj zahtjevan zadatak jednostavnim. Popis materijala može se eksportirati u proračunske tablice ili baze podataka kao pomoć pri nabavi materijala.

Uređivanje i izmjena

Zbog toga što modeli mogu biti povezani sa analizom, modifikacija ili uređivanje zbog promjene odmah se automatski odražava u radioničkom crtežu i popisu materijala.