BOSpulse

BOSpulse® je softver za proračun strujanja medija u cijevima uzrokovanih samom prirodom rada klipnih pumpi i klipnih kompresora.
BOSpulse® radi akustičnu simulaciju odnosno proračun akustičnih prirodnih frekvencija, proračun pulsacija i usporedbu pulsacija prema zahtjevima standarda API 618 za kompresore i API 674 za pumpe.

Osim za dinamički proračun BOSpulse® koristi se i za dimen-zioniranje prigušnih elemenata, odnosno za simulaciju njihovog utjecaja na prigušenje pulsacija.

Za više informacija kliknite OVDJE