Detaljna ventilacijsko-toplinska ispitivanja i njihovo značenje pri revitalizaciji hidrogeneratora

Detaljna ventilacijsko-toplinska ispitivanja i njihovo značenje pri revitalizaciji hidrogeneratora

Na temelju prikaza uobičajenih mjerenja na rashladnom sustavu generatora, kao i dosadašnjih vlastitih iskustava, u radu je predložen opseg detaljnih ventilacijsko – toplinsko ispitivanja nužnih za temeljitu analizu sustava ventilacije i hlađenja hidrogeneratora. Ovakva ispitivanja trebala bi obuhvatiti mjerenja temperature aktivnih dijelova, rashladnog zraka i rashladne vode, zatim mjerenje tlakova rashladnog zraka, kao i mjerenje protoka rashladnog zraka i rashladne vode.

Za ilustraciju su prikazani neki od rezultata dobiveni mjerenjima na hidrogeneratorima u eksploataciji, a ukazano je i na probleme prilikom provođenja takvih mjerenja. Dane su smjernice za poboljšanje metoda i postupaka mjerenja i preporuke za primjenu alternativnih mjernih uređaja.

Autori:

Zdravko Ivančić
NUMIKON d.o.o.

Veljko Filipan
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Milan Kovačević
KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.

Tomo Tandarić
KONČAR – Generatori i motori d.d.

Za više informacija o radu molimo vas da nas kontaktirate.