Kompenzator termičkih dilatacija cjevovoda

KOMPENZATOR TERMIČKIH DILATACIJA CJEVOVODA

 

Naziv inovacije:

LINIJSKI TLAČNO BALANSIRAJUĆI UREĐAJ ZA KOMPENZACIJU TERMIČKIH DILATACIJA CJEVOVODA I KANALA KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA S VEZNIM ELEMENTIMA SMJEŠTENIM UNUTAR UREĐAJA

Opis inovacije:
Ovaj izum odnosi se na linijski tlačno balansirajući uređaj za kompenzaciju termičkih dilatacija cjevovoda s veznim elementima smještenim unutar uređaja na način da se time ne naruši strujanje fluida. Također, ovom inovacijom trenje je u potpunosti uklonjeno.

Prednosti inovacije:
Većina postojećih kompenzatora ovog tipa su napravljeni preko veznih elemenata koji se nalaze na vanjskoj strani kompenzatora. Nedostatak takvih sklopova, koji su već relativno veliki u promjeru zbog području koje je potrebno za središnji kompenzator, jest dodatno naglašena veličina u promjeru zbog veznih elemenata. U našem dizajnu vezni elementi se nalaze unutar kompenzatora, ali na takav način da ne ometa strujanje fluida kroz sam uređaj. Daljnje komplikacije nastaju kod središnjeg spoja ili  spoja kod veznih elemenata koji se koriste za potporu težine središnjeg dijela sklopa koji može proizvesti veliku iznos sile trenje koja se vrlo teško može točno predvidjeti i uzeti u obzir prilikom izračunavanja krutosti kompenzatora. Osim toga također se vrlo teško nositi se s problemom izvijanja veznih elemenata kod sklopova velikih promjera koji je u konačnici rezultat vrlo glomaznog dizajna. Kod naše inovacije problem trenja je u potpunosti uklonjen.

Područje primjene inovacije:
Jedno od glavnih rješenja koje se koristi u zaštiti rotirajuće opreme, kao što su turbine, pumpe, kompresori, puhala, itd. od utjecaja velikih nadtlačnih i podtlačnih debalansirajućih sila kod termičkih dilatacija cjevovoda jest ugradnja linijski tlačno balansirajućih uređaja za kompenzaciju. Ova inovacija je posebno interesantna u slučaju gdje su dimenzije cijevi već velike i gdje je bilo kakvo trenje može povećati krutost kompenzatora.