BLACK WEEK BY NUMIKON

od 27.11. od 00:01 do 04.12.2020. 23:59 10 najbržih ostvaruje veliki popust –od 50 do 80% na 10 sati CAESAR II ili CADWorx Numikon tehničku podršku! Unutar 10 sati dostupna je naša stručna pomoć za projekte na kojima radite, a odnose se na rad u CAESAR II ili CADWorx softverima. redovna cijena za 10 sati…

Novi CADWorx Webinar: Pipe Support Tutorial

Precizno izmodelirani oslonci su često potrebni, ne samo zbog planiranja prostora za ugradnju, nego mnogo firmi izrađuju i njihove detaljne crteže i popise materijala.U ovom webinaru vidjeti ćete izradu oslonaca koristeći CADWorx Plant’s Pipe Support View palette. Nadalje, pokazat će se izrada detalja oslonaca i prilagođen prikaz simbola za izometriju.Na kraju možete vidjeti kako prebaciti…