Strujanje nenewtonovskih fluida

Fluidi koji ne zadovoljavaju Newtonov zakon viskoznosti se susreću u širokom rasponu industrijskih procesa, uključujući proizvodnju hrane, rudarstvo, farmaceutske proizvode, celulozu i papirnu industriju te druge proizvode u obliku pasta, mulja, koncentriranih čvrstih tvari ili emulzija. Non-Newtonian Fluid Flow