BRICSYS PROMOCIJA

Iskoristite jedinstvenu priliku i do 16.10.2020. nadogradite svoju BricsCAD licencu po nižoj cijeni!

Svi koji imaju BricsCAD licencu V18 i manje, mogu je obnoviti po posebnim cijenama uz značajan popust.

Koje su opcije?

  • nadogradnja s BricsCAD V17 na V20 – popust 30%
  • nadogradnja s BricsCAD V18 na V20 –  popust 30%
  • svi koji imaju starije licence – V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15 i V16 imaju istu cijenu kao u slučaju nadogradnje s BricsCAD V17 na V20, dakle popust 30%

Izlaskom verzije BricsCAD V21, licence V13 i manje, više neće biti u funkciji.


Why Upgarde?