NUMIKON NA 17. HRVATSKOM SEMINARU O TLAČNOJ OPREMI

Sudjelovali smo na 17. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi 16.07.2020. Ovakav seminar središnje je mjesto za raspravu i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja o temama iz područja opreme pod tlakom, a najčešće o brojnim problemima koje u njemu i dalje postoje. Naša kolegica Andrea Viljevac održala je prezentaciju „Analiza prirubničkih spojeva sukladno normi EN 1591“.…

ONLINE SEMINAR - KOMPENZATORI, modeliranje i analiza sa CAESAR II

Opis seminara: Svrha ovog seminara je dobiti sljedeće informacije: što su kompenzatorikoja je svrha kompenzatorakoji su tipovi kompenzatorakako instalirati kompenzatorosnove dizajna kompenzatorakako modelirati i analizirati cjevovode s kompenzatorima SADRŽAJ SEMINARA PRVI DAN IntroductionExpansion joint basicsExpansion joints types and installationExpansion joints stiffnessesEvaluation of Expansion Joints Allowable MovementsMovemant, Force and moment EquationModelling of Unbalanced pressure ForceTypical Causes…