CivilFEM® webinar: Nove CivilFEM® aplikacije

Tijekom ovog webinara pokazat će se nove CivilFEM® aplikacije.

Ove aplikacije omogućit će korisniku da provjerava i oblikuje ANSYS® Workbench ™ modele koristeći glavne međunarodne građevinske standarde.

Datum: 14.11.2018.
Trajanje: 45 min.

11:00h – Registracija

17:30h – Registracija