Inovativno projektno rješenje cjevovodnog sustava za transport pare od parne turbine do polja zrakom hlađenih kondenzatora

Inovativno projektno rješenje cjevovodnog sustava za transport pare od parne turbine do polja zrakom hlađenih kondenzatora

U radu je prikazano inovativno projektno rješenje cjevovodnog sustava za transport pare, od izlaza iz parne turbine kombiniranog postrojenja za proizvodnju električne energije ukupne snage 480 MW do polja sa zrakom hlađenih kondenzatora (tzv. Air Cooled Condenser System – ACC). Projektirani sustav može se samo uvjetno smatrati cjevovodom, s obzirom na promjere koji se kreću od 2,4 metra pa sve do 5,5 metara te debljinu stjenki od 10 do 20 mm. Samim time, uobičajene metode proračuna cjevovoda ovdje nisu bile prihvatljivem (računalne aplikacije bazirane na štapnim konačnim elementima), nego je sve proračune naprezanja i fleksibilnosti bilo potrebno provesti metodom konačnih elemenata s ljuskastim/pločastim elementima.

Inovativnost projektnog rješenja odnosi se na način oslanjanja cjevovodnog sustava. U definiranju oslonaca nastojali smo smanjiti utjecaj trenja koliko je god to bilo moguće. Rješenje s kompletno uklonjenim utjecajem trenja pokazalo se preskupim pa je stoga kao konačno odabrano kompromisno rješenje.

Projektnim rješenjem predviđena je i ugradnja linijskog tlačno balansirajućega kompenzatora termičkih dilatacija cjevovoda. Njegova je ugradnja bila nužna da bi se parna turbina zaštitila od s jedne strane sila uslijed termičkog širenja cjevovoda i s druge strane od velikih debalansirajućih sila koje nastaju ugradnjom kompenzatora. Inovativno konstrukcijsko rješenje linijskog tlačno balansirajućega kompenzatora je patentirano.

Autori:

Zdravko Ivančić
NUMIKON d.o.o.

Miša Jočić
PIPETECH Jocic

Thomas Behlinger
INNOSPIN AG

Za više informacija o radu molimo vas da nas kontaktirate.