3 days (24 hours)

Sadržaj seminara:

Seminar će obuhvatiti probleme cjevovodnih sustava iz prakse te će biti pokazani svi koraci od otkrivanja problema do analize problema i načine rješavanja uočenih problema. Seminar će obuhvatiti nekoliko primjera. Oni uključuju: problem oslonaca cjevovoda, problemi kompenzatora i problemi zavara cijevi različitih materijala.

Problemi će biti analizirani sa računalnom aplikacijom CAESAR II iako se problemi mogu riješiti sa bilo kojom računalnom aplikacijom za analizu naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava. Svaki sudionik seminara će imati pristup računalu sa CAESAR II.

Sponzor seminara

INTERGRAPH

12 777 Jones Road, Suite 480, Houston, Texas, 77 070, USATel: (1) 281-890-4566 Fax: (1) 281-890-3301E-mail: sales.icas@intergraph.com

Organizator

Numikon d.o.o.

Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, HrvatskaTel.: + 385 (1) 648000 E-mail: numikon@numikon.hr


Sadržaj

Program

Cijena

Prijavi se