Program

Program

Prvi dan (9.00 – 17.00)

 • Uvod
 • Program izlaganja
 • Osnove kompenzatora
  • Kako radi kompenzator
  • Konstrukcijski zahtjevi
  • Podjela i tipovi kompenzatora
  • Krutosti kompenzatora
  • Dopušteni pomaci kompenzatora
 • Proračun kompenzatora (EJMA and ASME)
 • Neuravnotežena tlačna sila
  • Što je neuravnotežena tlačna sila
  • Modeliranje
 • Modeliranje i analiza pojedinih tipova kompenzatora

Drugi dan (9.00 – 17.00)

 • Modeliranje i analiza pojedinih tipova kompenzatora – nastavak

Treći dan (9.00 – 17.00)

 • Konkretni primjeri problema/grešaka sustava s kompenzatorima
 • Tehno-ekonomska optimizacija sustava s kompenzatorima

Ručak: svaki dan 12:15 do 13:30
Ostale pauze: 10:30 do 10:45, 15:15 do 15:30
Diskusija: 16:45 do 17:00