Naše usluge kod projektiranja procesnih i energetskih postrojenja obuhvaćaju:

Priprema tehničkih specifikacija i baznog projekta

Izrada P&ID dijagrama

Izrada 3D modela postrojenja

Izrada izometrija i „layout“ nacrta

Izrada nacrta oslonaca

Izrada lista materijala

Izrada izvedbene dokumentacije

Izrada nacrta tlačne opreme

  • 6 (1)
  • 2 (1)
  • 5 (1)
  • 4
  • 1 (1)
  • 3

I dr.