Od 17. – 19.05.2017. godine u Zagrebu održali smo edukaciju u kojoj su polaznici imali priliku naučiti kako se koristi Intergraphova računalna aplikacija PVElite te koje mogućnosti i rješenja pruža.

Edukaciju je održao naš predavač s višegodišnjim iskustvom u radu s napomenutom računalnom aplikacijom, a kroz tri dana pokrivene su sljedeće teme:

  • Upoznavanje sa programskim paketom PV Elite
  • Modeliranje i proračun horizontalne posude oslonjene na dva sedla
  • Modeliranje i proračun vertikalne posude
  • Modeliranje i proračun horizontalnog izmjenjivača topline

Svi sudionici dobili su Uvjerenje o uspješno završenoj obuci.