Legalizacija

Stupanjem na snagu Pravilnika o tlačnoj opremi i Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom, počeli su se primjenjivati novi postupci razvrstavanja kako nove opreme pod tlakom tako i postojeće. Prema novim propisima, cjevovodi su također razvrstani u opremu pod tlakom. Potrebno je napraviti razvrstavanje za one cjevovode koji nisu prošli postupke ocjene suglasnosti prije puštanja u rad i koji prilikom prvog pregleda nisu razvrstani prema razini opasnosti.

Vlasnik/korisnik cjevovoda je odgovoran za siguran rad cjevovoda tijekom uporabe, s tom razlikom da cjevovode visoke razine opasnosti vlasnik/korisnik mora prijaviti državnim tijelima dok za cjevovode niske razine opasnosti sam vodi evidencije i provodi periodičke preglede.

Pružamo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za potrebe legalizacije cjevovoda, odnosno predaju dokumentacije za cjevovode visoke razine opasnosti ali i pripremu internih dokumenata za vođenje evidencije cjevovoda niske razine opasnosti. To uključuje pregled postojeće dokumentacije, usporedbu postojeće dokumentacije s izvedenim stanjem, razvrstavanje cjevovoda prema razini opasnosti, izrada 3D modela postojećih cjevovoda s izradom izometrija i svih ostalih potrebnih nacrta, izrada proračuna minimalno potrebnih debljina stjenki i ispitnog tlaka, analiza naprezanja i elastičnosti cjevovoda, mjerenje postojeće debljine stjenki cjevovoda i usporedba s minimalno potrebnim, identifikacija mehaničkih svojstava cjevovoda preko mjerenja tvrdoće materijala primjenom ASME uputa, identifikacija materijala preko kemijskog sastava (PMI) i dr.

Više o legalizaciji cjevovoda možete pogledati na www.legalizacija-cjevovoda.hr

Periodički pregled cjevovoda

Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom niske razine opasnosti odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad tijekom vijeka uporabe. Vlasnik/korisnik mora provoditi ili dati provesti preglede i ispitivanja u vremenskim razmacima koje je propisao proizvođač opreme i voditi pisanu evidenciju o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom. Cjelokupna dokumentacija za opremu pod tlakom mora se čuvati do njezinog konačnog stavljanja van uporabe.Pružamo uslugu provođenja periodičkog pregleda cjevovoda.