Analize vibracija

NUMIKON pruža usluge analize vibracija, uključujući spektralnu analizu, harmonijsku analizu, modalnu analizu, seizmičku analizu, analizu izvijanja itd. Uz naprednu analizu vibracija i analitičke tehnike predviđamo probleme prije kolapsa, smanjujući neočekivano zaustavljanje i troškove popravaka. Naša je vibracijska analiza korisna na strukturama za klasifikaciju prirodnih ili modalnih frekvencijskih učinaka potrebnih za određivanje strukturnih modifikacija.

Pružamo slijedeće usluge vezane uz analizu vibracija primjenom metode konačnih elemenata:

 • Spektralna analiza
 • Harmonijska analiza
 • Modalna analiza
 • Seizmička analiza
 • Izvijanje
 • Analiza frekventnog odziva
 • Analiza vibracije opreme
 • Analiza povremenih/slučajnih vibracija
 • Analiza torzijskih vibracija
 • Analiza tranzijentnih dinamičkih vibracija
 • Analiza vibracija reduktora
 • Analiza vibracija vratila
 • Analiza vibracija cjevovodnih sustava