Strojarstvo

Neki od primjera gdje je CFD analiza korištena:

  • Sistem za ispušne plinove plinske turbine
  • Odvijači tekućine iz plinske faze (tip „finger type“)
  • Separacijska posuda za ugljikovodike
  • Različite posude sa interakcijom fluida i konstrukcije
  • CFD studija za CV koeficijente raznih vrsta leptir ventila
  • CFD simulacija izlijevanja tekućine
  • I dr.