CivilFEM® ADVANCED

Osnovne mogućnosti paketa CivilFEM® Advanced:

 • Nelinearno izvijanje
 • Nelinearni evolucijski proces građenja
 • Nelinearni dijagram naprezanje-deformacije (plastičnost + korisnički podaci o pukotinama)
 • Nelinearna analiza ojačanog betona
 • Vremensko ovisne karakteristike betona
 • Širenje i skupljanje betona
 • Drucker-Prager + korisnički podaci o pukotinama
 • Mohr-Coulomb – 2D, 3D s promjenjivim kohezijskim kutom i kutom trenja
 • Prošireni „Cam-Clay“ (s napetosti)
 • Prenapregnuti ojačani beton (grede, ljuske, solidi)
 • Višestruki napredni kontakti (lom spoja, kohezija, trenje, i dr.)
 • Napredni kontakti
 • Velike deformacije
 • Plastična analiza
 • Zavarivanje
 • Lom betona, tečenje čelika
 • Geotehničke studije
 • Analiza slijeganja tla
 • Nelinearni geotehnički modeli tla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više informacija o CivilFEM Advanced paketu možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.civilfem.com/products/civilfem-powered-by-marc/civilfem-advanced/