EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: Povećanje kapaciteta u odjelu projektiranja i konstruiranja

OPIS PROJEKTA: Ovim projektom ćemo proširili kapacitete postojeće poslovne jedinice, kroz modernizaciju odjela projektiranja i konstruiranja, nabavom suvremenih alata i softvera za projektiranja energetskih i procesnih postrojenja, što će povećati konkurentnost naše tvrtke, na domaćem, a naročito na međunarodnom tržištu. Povećanjem konkurentnosti povećali bismo i prihode koje ostvarujemo izvozom, a time doveli i do daljnjih zapošljavanja i povećanje broja djelatnika.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Realizacijom projekta, odjel za projektiranje i konstruiranje će opremljenošću softverskim rješenjima, proširiti svoje kapacitete te imati mogućnost rada na novim, većim i zahtjevnijim projektima, te ćemo time postali konkurentniji na domaćem, a poglavito na međunarodnom tržištu.

UKUPNU VRIJEDNOST PROJEKTA: 679.758,00 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 300.000,00

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1.3.2018-1.3.2019.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Ivana Bartolović, ivana.bartolovic@numikon.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke NUMIKON d.o.o.