BOSPULSE

Softver za proračun pulsacija strujanja medija u cijevima uzrokovanih samom prirodom rada klipnih pumpi i klipnih kompresora.

Softver radi akustičnu simulaciju odnosno proračun akustičnih prirodnih frekvencija, proračun pulsacija i usporedbu pulsacija prema zahtjevima standarda API 618 za kompresore i API 674 za pumpe.

Softver služi osim za dinamički proračun, i za dimenzioniranje prigušnih elemenata, odnosno za simulaciju njihovog utjecaja na prigušenje pulsacija.