Znanstveno stručni rad: "Stress intensification factor, sustained stress index and flexibility factor analysis of large D/T elbows"

Objavljen je znanstveno stručni rad Nikole Jaćimovića, Mirjane Stamenić, Miloša Ivoševića i Zdravka Ivančića – „ Stress intensification factor, sustained stress index and flexibility factor analysis of large D/T elbows

Rad prikazuje novo predložene izraze za proračun faktora intenzifikacije naprezanja (stress intensification factors), indekse/faktore trajnih naprezanja (sustained stress indices) i faktore elastičnosti za cijevna koljena s velikim omjerom promjera prema debljini. Do novo predloženih izraza došlo se nizom numeričkih simulacija koje danas zamjenjuju nekad korištene eksperimentalne metode.  Kroz rad je pokazano da predloženi izrazi daju bolje rezultate od postojećih izraza koji se mogu pronaći u trenutnim standardima i kodovima.

Detaljnije možete pročitati i ovdje.