ONLINE SEMINAR - KOMPENZATORI, modeliranje i analiza sa CAESAR II

Opis seminara:

Svrha ovog seminara je dobiti sljedeće informacije:

 • što su kompenzatori
 • koja je svrha kompenzatora
 • koji su tipovi kompenzatora
 • kako instalirati kompenzator
 • osnove dizajna kompenzatora
 • kako modelirati i analizirati cjevovode s kompenzatorima

SADRŽAJ SEMINARA

PRVI DAN

 • Introduction
 • Expansion joint basics
  • Expansion joints types and installation
  • Expansion joints stiffnesses
  • Evaluation of Expansion Joints Allowable Movements
  • Movemant, Force and moment Equation
  • Modelling of Unbalanced pressure Force
  • Typical Causes of Expansion joint Failure
  • Expansion Joint Design Basics
 • Expansion joint assemblies modelling basic
  • Hinge Joints
  • Gimbal Joints
  • Universal Joints

DRUGI DAN

 • Expansion joint modeling
  • Expansion Joints Spread Sheet Explanations
  • Simple Bellow with Pressure Thrust
  • Tied Bellows -Simple vs. Complex Model
  • Universal Expansion joints – Simple Models
  • Universal Joint – Comprehensive Tie Rod
  • Universal Joint With Lateral Control Stops – Comprehensive Tie Rod Model
  • Hinged Joint
  • Slotted Hinge Joint – Simple Model
  • Slotted Hinge Joint – Comprehensice Model
  • Slip Joint
  • Gimbal Joints
  • Dual Gimbal
  • Pressure-Balanced Tees and Elbows
  • Automated Expansion Joint Modeling
  • Example 1
  • Example 2

TREĆI DAN

 • Example 3
 • Example 4
 • Example 5

VRIJEME ODRŽAVANJA SEMINARA

Kako se radi o online seminaru, s polaznicima se može dogovoriti i drugačiji tempo rada, dakle, može se dogovoriti da se seminar od 24 školska sata rasporedi po danima kako polaznicima najviše odgovara zbog drugih obaveza.

PRIPREMA POLAZNIKA SEMINARA

Svaki polaznik mora osigurati svoje korisničko računalo i nesmetani pristup Internetu. Preporuka je da se koriste dva monitora zbog lakšeg rada. Na dan Online treninga svaki polaznik će dobiti pozivnicu na sastanak putem Microsoft Teams (aplikacija se može preuzeti OVDJE)

Numikon će putem tehničke podrške osiguravati i pomoći pri instalaciji Intergraph Smart Licensing.

TRENING MATERIJALI I CERTIFIKAT

Numikon mentor će svakom polazniku seminara par dana prije početka osigurati sve trening materijale i dokumentaciju u PDF formatu. Nakon završetka seminara, svi polaznici dobivaju „Uvjerenje o uspješno završenom seminaru“.

Potreban broj polaznika po seminaru: 4 – 6
Mogući su i dogovori za manje grupe ili organizaciju seminara samo za zaposlenike jedne tvrtke. 

Točni termini seminara odredit će se nakon dovoljnog broja zainteresiranih polaznika i o tome ćemo se s polaznicima naknadno dogovoriti.

Zainteresirani ste? Javite nam se putem maila ili telefonom