ONLINE LIVE SEMINARI ZA HEXAGON SOFTVERE

Od mjeseca lipnja, kao Hexagon zastupnici, planiramo održavati Online seminare za Analysis Solutions – CAESAR II, PV Elite i Visual Vessel Design.

Postoje standardni Hexagon Analysis Solution seminari i produljeni. Kao što ćete vidjeti u programu, razlika je, osim u danima trajanja seminara, u tome što se na standardnom seminaru radi intenzivno kroz osam sati seminara uz kratke pauze i s predavačem se prolazi kroz primjere i kratke vježbe dok je produljena verzija koncipirana na način da polaznici dio vježbi (primjera) odrade sami kroz dan pa se ponovno uključuju u online seminar s predavačem i dolaze do zajedničkih zaključaka i imaju vremena za pitanja. Iz tog razloga seminar traje više dana.

Program standardnih seminara_CAESAR II, PV Elite, VVD

Program produljenih seminara_ CAESAR II, PV Elite, VVD

PRIPREMA POLAZNIKA ZA SEMINAR
Seminari će se održavati putem softvera za Online sastanke, Cisco Webex ili Microsoft Teams.  Svaki polaznik mora osigurati svoje korisničko računalo i nesmetani pristup Internetu. Na dan Online treninga svaki polaznik će dobiti pozivnicu na sastanak putem Microsoft Teams (aplikacija se može preuzeti OVDJE.)

Intergraph Smart Licensing Client software 

Numikon će putem tehničke podrške osiguravati i pomoći pri instalaciji Intergraph Smart Licensing Client softvera dan prije početka Online treninga, koji mora biti instaliran na korisničko računalo svakog polaznika. Softver se može preuzeti sa  Intergraph Smart Support portala. 

Instalacija Hexagon software 

Svaki polaznik mora na korisničko računalo instalirati Hexagon softver koji će se koristiti za obuku, ukoliko su dostupni novi servisni paketi i oni bi se trebali instalirati. Servisne pakete i zakrpe Hexagon softvera mogu se preuzeti sa Intergraph Smart Support portala. 

Instalacija trening licence 

Numikon će osigurati licencu za trening, CCI datoteka, za svakog polaznika. CCI datoteka se odabire prilikom instalacije Intergraph Smart Licensing Client softvera. Ukoliko polaznik već na računalo ima instaliran Intergraph Smart Licensing Client softvera i licencu, trening licenca se može učitati na postojeći softver, nakon obuke trening licenca se treba ukloniti sa korisničkog računala. 

TRENING MATERIJALI I CERTIFIKAT
Numikon mentor će svakom polazniku seminara par dana prije početka osigurati sve trening materijale i dokumentaciju u PDF formatu Nakon završetka seminara, svi polaznici dobivaju „Uvjerenje o uspješno završenom seminaru“.

Potreban broj polaznika po seminaru: 4 – 6.
Mogući su i dogovori za manje grupe ili organizaciju seminara samo za zaposlenike jedne tvrtke. 

Točni termini seminara odredit će se nakon dovoljnog broja zainteresiranih polaznika i o tome ćemo se s polaznicima naknadno dogovoriti.

Zainteresirani ste? Javite nam se putem maila ili telefonom.