Hexagon: Izašla nova verzija CADWorx 2020!

Hexagon je izdao novu verziju CADWorx 2020 paket, saznajte što je novo te koje su novosti/poboljšanja u CADWorx Plant / Structure / P&ID / Design Review 2020!

Saznajte više!!