Novi CivilFEM 2020 webinar: CivilFEM powered by Marc

Sudjelovanjem na ovom besplatnom webinaru, kroz praktične primjere imate mogućnost vidjeti glavna poboljšanja i nove mogućnosti CivilFEM-a 2020.

Datum webinara: 13.05.2020.
Vrijeme webinara: 11:00h
Trajanje: 45 minuta

Prijavite se!!