MSC Software: Case Study

Statička simulacija čelične konstrukcije na elektrani korištenjem MSC Apex-a.