MSC Software: Case Study

MSC Software Actran pomaže smanjiti vrijeme za optimizaciju sustava za upozorenje na
pješake za 50%.