Strujanje nenewtonovskih fluida

Fluidi koji ne zadovoljavaju Newtonov zakon viskoznosti se susreću u širokom rasponu
industrijskih procesa, uključujući proizvodnju hrane, rudarstvo, farmaceutske proizvode,
celulozu i papirnu industriju te druge proizvode u obliku pasta, mulja, koncentriranih čvrstih
tvari ili emulzija.

Non-Newtonian Fluid Flow